Ara

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dekan Mesajı

06.07.2021 14:02

  

Spor alanında, eğitimciler, yöneticiler, uzmanlar yetiştirmenin yanında, toplumun sağlıklı kalabilmesi için spor uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak, spor eğitimini bilen, bu konuda yetişmiş eğitimli insan gücüyle mümkündür. Bu amaca hizmet edecek akademik elemanlar da Yüksekokullar ve Fakülteler vasıtasıyla yetiştirilmektedir.

Spor Bilimleri Fakültemiz, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bir bölüm olarak, 1992 yılında "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü" adı altında eğitim-öğretime başlamıştır. 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. 1997 yılında Resmi Gazete’nin 23039 sayısında yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak, 26 Ağustos 2014 tarihli 29100 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/6728 sayılı bakanlar kurulu kararı ile de “Spor Bilimleri Fakültesi” olarak yeniden yapılanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü olmak üzere toplam dört bölüm yer almaktadır. Gerek altyapısı gerekse yetişmiş öğretim elemanları ile bölgesinin en donanımlı spor eğitim kurumlarından biri olarak hizmet vermektedir.

Hızlı Erişim